Welcome

חברת משעולים מתמחה בבניה למגורים. החברה חרתה על דגלה את שרות הלקוחות
ללא כל תנאי, תוך שימת דגש על איכות ללא פשרות ועיצוב מיוחד ומודרני, אשר מבדל
את הפרוייקטים של החברה.

החברה שמה לה דגש על איכות בניה ללא פשרות ולכל פרוייקט יש ליווי של מכון
התקנים לכל שלב בבניה, זאת בנוסף על פיקוח בניה צמוד ומחמיר של חברת הפיקוח
"יונתן גלעד ניהול ופיקוח בע"מ".

home-text-pic